Voorwaarden

Organisatie
Het Kenniscongres Verslavingen. Nieuwe kennis en visies bij de aard en aanpak  is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. Mediapartner van het congres is Tijdschrift SoziO. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2013 in congrescentrum de Meervaart te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, www.meervaart.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 279,00 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website www.verslavingscongres.nl/aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.

Kortingsregelingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
SoziO-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding(online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 24 september 2013 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 24 september 2013 en 1 oktober 2013 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 1 oktober 2013 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Programmaontwikkeling
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl

Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
c.koelmans@logacom.nl

Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:               www.verslavingscongres.nl & www.Logacom.nl
Facebook:               www.facebook.com/Logacombv
Twitter:                  @Logacom