Verslavingscongres

In Nederland is bij ongeveer 2 miljoen mensen sprake van verslaving. Hierbij gaat het om afhankelijkheid of misbruik van middelen (bijvoorbeeld drugs, alcohol of tabak) of om een activiteit (bijvoorbeeld een seks-, gok- of gameverslaving). Mensen raken niet zomaar verslaafd. Naast genetische factoren speelt ook de omgeving een belangrijke rol bij verslaving. Combinaties van verschillende verslavingen bij één persoon komen vaak voor, evenals het gelijktijdig voorkomen met een psychische stoornis.

Verslaving wordt steeds vaker gezien als een chronische ziekte en kan zowel  psychische, lichamelijke als sociale gevolgen hebben. Een verslaving is vaak lastig te herkennen voor zorgverleners en behandelaars. Zij krijgen dagelijks op verschillende manieren te maken met verslavingsproblematiek.

Tijdens dit congres komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, diagnostiek, behandeling en preventie van de verschillende vormen van verslaving aan de orde. De volgende thema’s passeren tijdens het plenaire ochtendprogramma de revue: Hoe kunnen de cirkels van Van Dijk worden ingezet bij verslaving? Helpt de gedragstherapeutische methode Community Reinforcement Approach bij behandeling van verslaving? En hoe effectief is neurocognitieve training bij behandeling van verslaving?


In het middagprogramma is tijdens de deelsessies voldoende ruimte voor uitwisseling, discussie en inspiratie. Onderwerpen van de deelsessies zijn uiteenlopend: Wat zijn de voordelen en valkuilen bij het inzetten van ervaringskennis in de verslavingszorg? Hoe krijg je meer inzicht in seksverslaving en hoe vindt behandeling ervan plaats? Hoe effectief is de Cognitive Bias Modification training bij alcoholverslaving? En helpt het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen leerlingen in het onderwijs weerbaarder te maken op het gebied van alcohol, roken en drugs?

 

Twitter mee over het Kenniscongres Verslavingen 2013!

met #verslavingscongres en #verslavingszorg @logacom

 

Ontwikkeld door:

Dit congres biedt u inzicht in actuele methoden en interventies om verslaving effectief aan te pakken. Bovendien geeft de opgedane kennis inzicht in het dagelijks handelen in uw werk.

Doelgroep:
Dit congres is gericht op psychologen, (ortho)pedagogen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, psychiaters, agogen, professionals werkzaam bij/in welzijnsinstellingen, jeugdzorg, onderwijs, gemeenten, maatschappelijke dienstverlening.

Accreditatie:
Voor dit congres is accreditatie reeds goedgekeurd door de volgende verenigingen:

Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzP

Puntenverdeling per categorie is als volgt:

KNP Bij- en nascholing: 2

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) heeft de accreditatieaanvraag goedgekeurd voor:

  • Jeugdzorg pedagoog
  • Jeugdzorg psycholoog
  • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
  • NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist
  • Orthopedagoog-Generalist (supervisor)

Puntenverdeling per categorie is als volgt:

K&J/OG – diagnostiek: 0,5
K&J/OG – behandeling: 1,5
K&J/OG - overig taken: 0,5
K&J/OG – herregistratie: 4,5

Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers heeft de accreditatieaanvraag goedgekeurd voor:

  • Kamer Agogen (AG)
  • Kamer Jeugdzorgwerkers (JZW)
  • Kamer Maatschappelijk werk (MW)

Puntenverdeling per categorie is als volgt:

Vrije Ruimte Agogen: 1 punt
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker: 1 punt
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk: 1 punt

Beroepsgroep (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt) heeft de accreditatieaanvraag goedgekeurd. 

Puntentoekenning is als volgt:

VGCT- Nascholingscursus - contacturen: 4 punten

Wanneer er actuele informatie en puntentoekenning met betrekking tot accreditatie bekend is, dan vermelden wij dat hier op deze website.